ITECH POLONYA 

ul.Kościuszki 5  78-320 Połczyn Zdrój